Vi udfører

Er dit afløb stoppet eller skal du bruge en slamsuger? Vi leverer kloakservice til private og erhverv af høj kvalitet.

En tilstopning kan normalt fjernes med en kloakspuling, men har du flere gange haft stoppet kloak, så kan det skyldes et rørbrud eller en sætningsskade, der bør undersøges nærmere med TV-inspektion.